Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

H επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που εγγράφονται στο πλαίσιο της παρούσας ιστοσελίδας mygdoniakos.gr διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, ν. 3471/2006 κ.λπ.) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση δια της παρούσας ιστοσελίδας μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου mygdoniakos.gr ο οποίος φιλοξενεί την παρούσα ιστοσελίδα) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του mygdoniakos.gr ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο ή την ιστοσελίδα αυτή σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροποποίηση των παρόντων όρων

Οι δημιουργοί και ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας mygdoniakos.gr δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στην παρούσα ιστοσελίδα.

Pin It