Η Σοφία αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Σοφία Θωμά Σωτηρίου
16 Διαγώνιος