Η Ειρήνη είναι υπεύθυνη αθλητικής οργάνωσης και βοηθός της προπονήτριας.

Ειρήνη Βασιλείου Λάκη
Assistant Coach