Η Στέλλα αγωνίζεται ως ακραία.

Στυλιανή Ηλία Ρωφαλίκου
14 Ακραία