Η Μαρία αγωνίζεται ως ακραία.

Μαρία Βασιλείου Λάκη
6 Ακραία