Η Μηλένα αγωνίζεται ως κεντρική.

Μηλένα Γεωργίου Λεούδη
9 Κεντρική