Η Κατερίνα αγωνίζεται ως κεντρική.

Κατερίνα Βασιλείου Γιάμπαστου
16 Κεντρική