Η Γεωργία αγωνίζεται ως πασαδόρος.

Γεωργία Αλεξάνδρου Μαράνα
8 Πασαδόρος