Η Ελένη είναι η αρχηγός της ομάδας και αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Ελένη Αποστόλου Τσιτσιπλάμη
4 Διαγώνιος