Η Βίκυ αγωνίζεται ως κεντρικός ,είναι προπονήτρια στις ακαδημίες.

Βικτώρια Γεωργίου Χατζίκου
11 Κεντρική