Η Ελισσάβετ αγωνίζεται ως ακραία.

Ελισσάβετ Παναγιώτη Αρνάκη
7 Ακραία