Η Αναστασία αγωνίζεται ως πασαδόρος.

Αναστασία Μάριου Αξάρη
12 Πασαδόρος