Η Άννα αγωνίζεται ως ακραία.

Άννα Ιωακείμ Μυλωνά
2 Ακραία