Η Ειρήνη αγωνίζεται ως libero.

Ειρήνη Βασιλείου Λάκη
3 Libero