Η Χριστίνα αγωνίζεται ως ακραία.

Χριστίνα Μιχαήλ Χατζησακούλα
9 Ακραία