Η Θέη αγωνίζεται ως ακραία και κεντρική.

Θεοπούλα - Ειρήνη Καραγιάννη
10 Ακραία/Κεντρική