Η Στέλλα αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Στυλιανή Ηλία Ρωφαλίκου
6 Διαγώνιος