Η Δήμητρα αγωνίζεται ως πασαδόρος.

Δήμητρα Γεωργίου Καραντάκη
19 Πασαδόρος