Η Γεωργία αγωνίζεται ως κεντρική.

Γεωργία Γεωργίου Κωστοπούλου
18 Κεντρική