Η Μαρία αγωνίζεται ως ακραία.

Μαρία Αριστοτέλη Κυρμανίδου
3 Ακραία