Η Μαρία αγωνίζεται ως κεντρική.

Μαρία Βασιλείου Λάκη
13 Libero