Η Μαρία αγωνίζεται ως libero.

Μαρία Βασιλείου Λάκη
5 Libero