Η Μαρία αγωνίζεται ως Libero.

Μαρία Αριστοτέλη Κυρμανίδου
1 Libero