Η Στέλλα αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Στέλλα Ηλία Ρωφαλίκου
4 Διαγώνιος