Η Αθανασία αγωνίζεται ως Libero.

Αθανασία Ιορδάνη Ιορδανίδου
5 Libero