Η Ιωάννα αγωνίζεται ως ακραία.

Ιωάννα Ευαγγέλου Βεζύρη
7 Ακραία