Η Μιχαέλα αγωνίζεται ως διαγώνιος.

Μιχαέλα Κων/νου Χατζηευστρατίου
12 Διαγώνιος