Η Γεωργία αγωνίζεται ως κεντρική.

Γεωργία Αλεξάνδρου Μαράνα
20 Κεντρική