×

Σφάλμα

[OSYouTube] Alledia framework not found
Εκτύπωση

ΔΓ Γέφυρας

Τίτλος:
ΔΓ Γέφυρας
Οδός:
Ρόδου & Νέου Σταθμού
Πόλη:
Γέφυρα
Νομός:
Θεσσαλονίκης
Χώρα:
Greece
ΔΓ Γέφυρας

Περιγραφή

ΟΑΣΘ Νο: 89Β, 89Ε
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ: Ταχυδρομείο, 25ης Μαρτίου

Εκδηλώσεις